Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 7 Câu nào cũng có lỗi sai. Đánh dấu và thu thập lỗi 5. Cô ấy đã quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện địa phương 6. Hãy

0
Môn Tiếng Anh lớp 7 Câu nào cũng có lỗi sai. Đánh dấu và thu thập lỗi 5. Cô ấy đã quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện địa phương 6. Hãy

Câu trả lời ( )

 1. havu

  0

  2022-07-24T02: 51: 54 + 00: 00 Ngày 24 tháng 7 năm 2022 lúc 02:51
  Câu trả lời

  `5` Đối với địa phương` -> `đối với địa phương

  ⇒Donate to: hỗ trợ một cái gì đó cho …

  `6` Trước khi đóng góp` -> `Trước khi đóng góp

  `->` Before + Ving: trước khi làm việc gì đó

  `7` tái chế thủy tinh`->` để tái chế thủy tinh

  `->` Khuyến khích – V: khuyến khích làm điều gì đó

  @ Nấm lùn ????

 2. maianhtu

  0

  2022-07-24T02: 52: 13 + 00: 00 Ngày 24 tháng 7 năm 2022 lúc 02:52
  Câu trả lời

  `5` cho` -> `để

  `->` donate to: ủng hộ…

  `6` donate ‘->` donate

  `->` Before + ving: trước khi làm điều gì đó

  `7` tái chế` -> `tái chế

  `->` to recommend SO to do sth: khuyến khích ai đó làm điều gì đó

Leave A Reply

Your email address will not be published.