Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 6 Có biểu hiện ________ trên khuôn mặt của anh ấy. (XẤU) Cô ấy rất ________. Bạn không bao giờ biết cô ấy sẽ có tâm trạng tốt hay xấu. (P

0
Môn Tiếng Anh lớp 6 Có biểu hiện ________ trên khuôn mặt của anh ấy. (XẤU) Cô ấy rất ________. Bạn không bao giờ biết cô ấy sẽ có tâm trạng tốt hay xấu. (P

Câu trả lời ( )

 1. hienchau

  0

  2022-06-18T03: 49: 30 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 03:49
  Câu trả lời

  1 → nỗi buồn (n) sự đau khổ

  → Bởi vì ở đây chúng ta sẽ có sau giới từ, bởi + V_ing Noun

  → Chúng ta cũng sẽ có công thức QKD S + V_ed 2 + O + time

  2 → không thể đoán trước (adj)

  → Vì chúng ta sẽ có sau động từ tobe, chúng ta sẽ cần một tính từ

  → Dịch (không tốt hoặc không tốt) -> chọn không thể đoán trước

  3 → going (n) sự đến

  → Bởi vì chúng ta sẽ có sau bài viết + danh từ cụm từ danh nghĩa

  → Chúng tôi cũng có công thức QKD S + V_ed 2 + O + time

  Để học tốt !!!

 2. hienthuc

  0

  2022-06-18T03: 50: 04 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 03:50 sáng
  Câu trả lời

  1 buồn

  -> sad (n): sầu muộn, đau buồn

  -> of + N / V-ing (nhưng cụm từ này trong ngoặc đơn là sad (adj) nên không chia V-ing

  2. không thể đoán trước

  -> instead (adj): không thể đoán trước được

  -> sau khi cần 1 adj

  3 người đến

  -> going (n): sự đến

  -> sau mạo từ ‘the’ cần bổ ngữ 1 N cho mệnh đề tiếp theo => đến

Leave A Reply

Your email address will not be published.