Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 11 Điều cần thiết là bạn phải lau sàn nhà như mẹ chúng ta đã từng làm. A. cần thiết B. bạn

0
Môn Tiếng Anh lớp 11 Điều cần thiết là bạn phải lau sàn nhà như mẹ chúng ta đã từng làm. A. cần thiết B. bạn

Câu trả lời ( )

 1. minthue

  0

  2022-07-02T04: 37: 07 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:37 sáng
  Câu trả lời

  D

 2. khanhchau

  0

  2022-07-02T04: 37: 09 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:37 sáng
  Câu trả lời

  `=>` `D“ => `nhưng

  `=>` But: but, do đó, hãy nối các cạnh đối diện của `2`

  `-` as: bởi vì, tham gia` 2` về mặt nhân quả

  `-` Bạn phải lau sàn, nhưng mẹ bạn đã làm xong

  `=>` Điều này là cần thiết cho + O + to –V: Cần thiết để ai đó làm điều gì đó

Leave A Reply

Your email address will not be published.