Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 10 I (chờ) lứa tuổi. Cuối cùng, xe buýt đã đến Chúng tôi (thường / dành) Giáng sinh với bà – .. mẹ của bạn -. (Thường / dành) đón bạn từ trường?

0
Môn Tiếng Anh lớp 10 I (chờ) lứa tuổi. Cuối cùng, xe buýt đã đến Chúng tôi (thường / dành) Giáng sinh với bà – .. mẹ của bạn -. (Thường / dành) đón bạn từ trường?

Câu trả lời ( )

 1. Thanhthuy

  0

  2022-07-09T09: 01: 47 + 00: 00 09/07/2022 lúc 09:01
  Câu trả lời

  1. Tôi (đợi) bao nhiêu tuổi. Cuối cùng thì xe buýt cũng đến

  -> đã đợi bởi vì hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

  2. Chúng tôi (thường / dành) Giáng sinh với bà

  -> thường chi

  3… .. mẹ của bạn… .. (thường / đón bạn) từ trường?

  -> Mẹ bạn có thường chọn

  Thì hiện tại đơn mô tả một hành động xảy ra thường xuyên và được lặp lại

  dấu hiệu: thường, hôm nay, hàng ngày…

  công thức

  (+)

  – Tôi + N / Điều chỉnh

  – Bạn / Chúng tôi / Họ + là

  – She / He / It + is

  -)

  – Tôi không (không phải) + N / Điều chỉnh

  – Bạn / Chúng tôi / Họ + không

  – Cô ấy / Anh ấy / Nó không phải là +

  ?)

  – Tôi + N / Điều chỉnh

  Bạn / Chúng tôi / Họ…?

  Cô ấy / anh ấy / nó…?

 2. bichlian

  0

  2022-07-09T09: 02: 22 + 00: 00 09/07/2022 lúc 09:02
  Câu trả lời

  Tôi đã chờ đợi

  – HTHT: S have / have VPII for…

  thường chi tiêu

  – Hệ thống điện: SV (s / es)

  Có .. thường chọn

  – Hệ thống điện: Là / Là SV?

Leave A Reply

Your email address will not be published.