Business is booming.

Môn hóa học lớp 8 Cách điều chế và thu h2 và o2 trong ptn

0
Môn hóa học lớp 8 Cách điều chế và thu h2 và o2 trong ptn

Câu trả lời ( )

 1. Giahan

  0

  2022-06-20T07: 24: 05 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 7:24 sáng
  Câu trả lời

  Giải thích các bước:

  Đầu tiên/.

  Trong phòng thí nghiệm, $ O_2 $ được điều chế bằng cách đun nóng các hợp chất giàu $ Oxi $ như: $ KClO_3 $, $ KMnO_4 $, …. và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

  Phương pháp lấy oxy: Đẩy nước và đẩy không khí:

  PTHH: $ 2KMnO_4 (tại) → K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 ↑ $

  $ 2KClO_3 (đến) → 2KCl + 3O_2 ↑ $

  2 /.

  Trong phòng thí nghiệm, $ H_2 $ được điều chế từ axit loãng $ HCl hoặc $ H_2SO_4 $ và kim loại $ Zn $ (hoặc $ Fe $ hoặc $ Al $)

  Phương pháp thu khí hiđro: Khí $ H_2 $ ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí nên ta có thể thu khí $ H_2 $ bằng hai cách: đẩy nước và đẩy không khí:

  PTHH: $ Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2 ↑ $

 2. hienthuc

  0

  2022-06-20T07: 24: 14 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 7:24 sáng
  Câu trả lời

  Chúng tôi tham khảo!

  1) Điều chế và thu H2 trong phòng thí nghiệm

  $ text {a) Thu H2 từ phương trình hóa học giữa axit và kim loại} $

  Ví dụ: $ text {Zn + 2HCl $ rightarrow $ ZnCl2 + H2} $

  $ text {2Al + 3H2SO4 $ rightarrow $ Al2 (SO4) 3 + 3H2} $

  *** Lưu ý: Có thể thay HCl, H2SO4 bằng HNO3, ngoài Al, Zn có thể dùng Fe, Pb, Mg, Ca, …

  $ underbrace { text {K, Na, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb}} _ { text {phản ứng với axit tạo thành H2}} $$ text { H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au} $

  2) Điều chế và thu khí O2 trong phòng thí nghiệm

  $ text {a) Đốt KMnO4} $

  $ text {2KMnO4 $ xrightarrow {t ^ o} $ K2MnO4 + MnO2 + O2} $

  $ text {b) Đun nóng nhẹ KClO3:} $

  $ text {2KClO3 $ xrightarrow {t ^ o} $ 2KCl + 3O2} $

  #TRANPHAMGIABAO

Leave A Reply

Your email address will not be published.