Business is booming.

Môn Giáo dục thể chất lớp 12 Câu 34. Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu cơ sở giáo dục đại học thuộc Hệ thống trường Công an nhân dân? A.01 học viện. B. 02 học viện

0
Môn Giáo dục thể chất lớp 12 Câu 34. Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu cơ sở giáo dục đại học thuộc Hệ thống trường Công an nhân dân? A.01 học viện. B. 02 học viện

Câu trả lời ( )

 1. minhtu

  0

  2022-07-21T08: 42: 44 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:42 sáng
  Câu trả lời

  Câu 34. Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

  A.01 học viện.

  B. 02 học viện.

  C. 03 học viện.

  D. 04 viện.

  Dòng chảy,Công an nhân dân có 3 viện đào tạo đại học: Học viện Bảo vệ Mọi người, Học viện sân khấu Mọi người, Học viện thích báo chí và 3 trường đại học: Trường đại học Bảo vệ Mọi người:Đại học cảnh sát nhân dân;Trường đại học bảo vệ chống cháy.

 2. Uyenthu

  0

  2022-07-21T08: 42: 55 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:42 sáng
  Câu trả lời

  Câu 34. Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
  A.01 học viện.
  B. 02 học viện.
  C. 03 học viện.
  D. 04 viện.

  -> Hiện nay, ở Việt Nam có 3 cơ sở đào tạo cao đẳng thuộc hệ thống trường Công an nhân dân gồm: Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân.

Leave A Reply

Your email address will not be published.