Business is booming.

Môn Công nghệ lớp 10 Cá thể bố mẹ khi cho con lai thuần chủng có đặc điểm gì? Giống loài Giống loài khác loài Khác nhau Loại khác nhau

0
Môn Công nghệ lớp 10 Cá thể bố mẹ khi cho con lai thuần chủng có đặc điểm gì? Giống loài Giống loài khác loài Khác nhau Loại khác nhau

Câu trả lời ( )

 1. bichlian

  0

  2022-06-30T01: 05: 17 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 1:05 sáng
  Câu trả lời

  cùng một giống

  Nhân giống thuần chủng là việc giao phối giữa con đực và con cái của cùng một giống để thu được đời con có 100% máu của giống đó.

Leave A Reply

Your email address will not be published.