Business is booming.

Môn Công nghệ lớp 10 1. Đất đá trơ bị xói mòn nặng có bao nhiêu tính chất 2. Đất tự nhiên phân bố ở miền núi thể hiện

0
Môn Công nghệ lớp 10 1. Đất đá trơ bị xói mòn nặng có bao nhiêu tính chất 2. Đất tự nhiên phân bố ở miền núi thể hiện

Câu trả lời ( )

 1. Dananh

  0

  2022-07-11T09: 06: 44 + 00: 00 07/11/2022 lúc 09:06
  Câu trả lời

  1. Sỏi trơ của đất có tính ăn mòn cao có 4 đặc tính.

  2. Đất tự nhiên phân bố ở miền núi chiếm 70%.

 2. bạn sống

  0

  2022-07-11T09: 07: 01 + 00: 00 07/11/2022 lúc 09:07
  Câu trả lời

  1.1. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  một. Địa điểm và nguyên nhân đào tạo

  – Vị trí: Được hình thành ở ranh giới giữa đồng bằng và miền núi.

  – Raison:

  + Nền đất dốc dẫn đến sự rửa trôi các hạt sét, chất keo và chất dinh dưỡng.

  + Tập quán nông nghiệp còn lạc hậu nên đất đai bạc màu.

  + Phá rừng bừa bãi.

  b. Thuộc tính đất xám

  – Lớp đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường bị khô.
  – Đất chua đến chua rất nặng.
  – Kém dinh dưỡng, nghèo mùn.
  – Số lượng vi sinh vật trong đất ít, khả năng hoạt động rất thấp.

  so với Các biện pháp cải tạo và hướng dẫn sử dụng
  – Hanh động đung đăn

  Bảng 1. Các biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu

  – Sử dụng đất xám: Thích hợp với nhiều loại đất khô hạn. Ví dụ: Mía, mì, đậu…

  1.2. Cải tạo và sử dụng sỏi trơ từ đất bị xói mòn nặng.

  một. Các nguyên nhân gây ra xói mòn?

  Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là do lượng mưa lớn và địa hình dốc:

  Nước mưa thấm vào đất phá vỡ cấu trúc của đất.

  + Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn và rửa trôi đất qua độ dốc và độ dốc.

  b. Tính chất trơ sỏi đá của đất bị xói mòn nặng.

  + Hình thái không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn lớp mùn.
  + Sét và phù sa bị rửa trôi và chiếm ưu thế trên các loại đất cát sỏi.
  + Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng.
  Số lượng vi sinh vật trong đất thấp. Hoạt động của vi sinh vật trong đất thấp.

  so với Cải tạo và sử dụng đất bị xói mòn nặng

  Bảng 2. Các biện pháp cải tạo và sử dụng đất bị xói mòn nặng

  2. Bài tập minh họa

  Vấn đề 1: Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu.

  Hướng dẫn giải pháp:

  – Nguyên nhân hình thành đất xám:

  • Được hình thành ở ranh giới giữa đồng bằng và miền núi
  • Đất dốc nên quá trình rửa trôi diễn ra mạnh mẽ
  • Thực hành nông nghiệp lạc hậu dẫn đến suy thoái đất nghiêm trọng
  • Phá rừng

  3. Thực hành3.1. Bài tập tự luận

  Vấn đề 1: Trình bày các biện pháp cải tạo trơ sỏi đá của đất bị xói mòn nặng.

  Câu 2: Nêu nguyên nhân hình thành và tính chất của đất trơ sỏi đá bị xói mòn nặng.

  Vấn đề 3: Xói mòn đất là gì?

  Vấn đề 4: Nêu các biện pháp chính để hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

  3.2. Bài tập trắc nghiệm

  Vấn đề 1: Ở Việt Nam, miền núi chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

  A. 50%.

  B. 60%.

  C <60%.

  D. 70%.

  Câu 2: Tác dụng của biện pháp bón vôi trong việc cải tạo đất xói mòn nhiều, trơ sỏi đá?

  A. Giảm độ chua của đất

  B. Tăng mức sinh

  C. Khử phèn

  D. Rửa muối

  Vấn đề 3: Tác dụng của biện pháp cày sâu kết hợp tăng cường bón phân hữu cơ, bón phân hoá học hợp lí trong việc cải tạo đất xám bạc màu?

  A. Tăng độ phì nhiêu của đất

  B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng hệ vi sinh vật trong đất

  C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

  D. Làm dày lớp đất mặt, tăng độ phì nhiêu cho đất

  Vấn đề 4: Đặc điểm của sỏi trơ của đất bị xói mòn nặng là gì?

  A. Đất xấu, dinh dưỡng xấu

  B. Thành phần không hoàn chỉnh, cát và sỏi chiếm ưu thế

  C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

  D. Không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

  Câu hỏi 5: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là gì?

  A. Chặt phá rừng bừa bãi

  B. Địa hình dốc thoải

  C. Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu

  D. Rửa sạch chất dinh dưỡng

Leave A Reply

Your email address will not be published.