Business is booming.

Lịch sử lớp 6 Vùng nội nhiệt đới là vùng nằm A. Giữa chí tuyến B. Giữa chí tuyến và các cực C. Từ các cực đến các cực D. Giữa các cực Có

0
Lịch sử lớp 6 Vùng nội nhiệt đới là vùng nằm A. Giữa chí tuyến B. Giữa chí tuyến và các cực C. Từ các cực đến các cực D. Giữa các cực Có

Câu trả lời ( )

 1. haiyen

  0

  2022-07-21T22: 40: 16 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 10:40 tối
  Câu trả lời

  Vùng nội nhiệt đới là vùng nằm

  A. Giữa các vùng nhiệt đới

  B. Giữa chí tuyến và vòng Bắc cực

  C. Cực sang cực

  D. Giữa hai vùng cực

  => Chí tuyến là khu vực giữa hai chí tuyến: $ 23 ^ o $27 ‘Nam – $ 23 ^ o $27 ‘Bắc

  Những nguồn chính để hiểu và tái tạo lịch sử là gì?

  A. 4 nguồn lực

  B. 2 tài nguyên.

  nguồn c.1

  d.3 tài nguyên

  => Có 3 nguồn: tài liệu miệng, tài liệu thành văn và tài liệu tư liệu

  Trận chiến lịch sử của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 chống quân Nam Hán xâm lược được quy vào hiện tượng thiên nhiên nào sau đây?

  A. Thủy triều

  B. Gió

  C. Mưa

  D.Storm

 2. avilan

  0

  2022-07-21T22: 41: 02 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 10:41 tối
  Câu trả lời

  Vùng nội nhiệt đới là vùng nằm

  A. Giữa các vùng nhiệt đới

  B. Giữa hai vùng cực

  C. Giữa chí tuyến và vòng Bắc cực

  D. Cực sang Cực

  Những nguồn chính để hiểu và tái tạo lịch sử là gì?

  A. 4 nguồn lực

  B. 2 tài nguyên.

  nguồn c.1

  d.3 tài nguyên

  Trận chiến lịch sử của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 chống quân Nam Hán xâm lược được quy vào hiện tượng thiên nhiên nào sau đây?

  a. Mưa

  B.Wind

  C. Bão

  D. Thủy triều

Leave A Reply

Your email address will not be published.