Business is booming.

Khóa học tiếng Anh lớp 8 1. Angela / Liverpool. / Schoolgirl / is a / of 2. Thứ Hai tới? / Trong IELTS FACE – OFF / Should / I tham dự / lên lịch 3. phòng chờ./Af

0
Khóa học tiếng Anh lớp 8 1. Angela / Liverpool. / Schoolgirl / is a / of 2. Thứ Hai tới? / Trong IELTS FACE – OFF / Should / I tham dự / lên lịch 3. phòng chờ./Af

Trả lời ( )

 1. halan

  0

  2022-05-23T19: 00: 04 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 7:00 tối
  Trả lời

  $ 1. $ Angela là một nữ sinh đến từ Liverpool

  $ → $ Khi đó hệ thống có dạng tobe: S + am / is / are + N / adj

  $ 2. $ Tôi có phải tham gia chương trình IELTS FACE – OFF vào Thứ Hai tuần sau không?

  $ → $ Nên + S + V-nu?

  $ → $ Tham dự: Tham gia

  $ 3. $ Sau khi kiểm tra, chúng tôi trở lại phòng chờ

  $ → $ Sau + Hệ thống, QKĐ

  $ 4. $ Chị gái tôi hiếm khi đi xem phim hay đi ăn đêm

  $ → $ Sau đó QKD: S + Ved / Vp2

  $ 5. $ Hoa là một món quà quan trọng trong những ngày đặc biệt

  $ → $ Khi đó hệ thống có dạng tobe: S + am / is / are + N / adj

  $ 6. $ Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một ca sĩ nổi tiếng như vậy
  $ → $ Anh ấy / cái này / S + là / đã + lần đầu tiên + (cái đó) + S + a / a + V2 (PP)

  $ 7. $ Trường chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập

  $ → $ Sau đó TLG: S + am / is / are + go + V-nu

  $ 8. $ Nên ngừng thử nghiệm trên động vật

  $ → $ DTKT câu bị động: S + DTKT + be + Vpp

  $ # Channn bực bội:))) $

 2. Ngochoa

  0

  2022-05-23T19: 00: 30 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 7:00 tối
  Câu trả lời

  Đầu tiên. Angela là một nữ sinh đến từ Liverpool.

  Dịch: Angela là một nữ sinh đến từ Liverpool.

  2. Tôi có phải tham gia chương trình IELTS FACE – OFF vào thứ Hai tuần sau không?

  Dịch: Tôi có nên tham gia chương trình IELTS FACE – OFF vào thứ Hai tuần sau không?

  3. Sau khi kiểm soát, chúng tôi trở lại phòng chờ.

  Dịch: Sau khi nhận phòng, chúng tôi quay trở lại phòng chờ.

  4. Em gái tôi hiếm khi đi xem phim hay ăn uống ở nhà hàng vào buổi tối.

  Trước đây chị gái tôi rất ít khi đi xem phim hay đi ăn đêm.

  5. Hoa là một món quà quan trọng trong những ngày đặc biệt.

  Hoa là một món quà quan trọng trong những ngày đặc biệt.

  6. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một ca sĩ nổi tiếng như vậy.

  Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một ca sĩ nổi tiếng như vậy.

  7. Trường chúng tôi sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập.

  Trường chúng tôi sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập.

  số 8. Các thí nghiệm phải được dừng lại trên động vật.

  Dịch: việc thử nghiệm trên động vật phải được dừng lại.

Leave A Reply

Your email address will not be published.