Business is booming.

Kết quả Toán lớp 8 A = $ frac {5} {x ^ {2} -2x-5} $

0
Kết quả Toán lớp 8 A = $ frac {5} {x ^ {2} -2x-5} $

Câu trả lời ( )

 1. maianhnhi

  0

  2022-06-18T16: 54: 17 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:54 chiều
  Câu trả lời

  $ textit {Trả lời + Giải thích các bước:} $

  `A = 5 / (x ^ 2-2x-5) ‘

  `= 5 / (x ^ 2-2x + 1-6) ‘

  `= 5 / ((x-1) ^ 2-6) ‘

  Có `(x-1) ^ 2 ge 0 forall x`

  `⇒ (x-1) ^ 2-6 ge -6 ‘

  `⇒1 / ((x-1) ^ 2-6) le -1 / 6 ‘

  `⇒5 / ((x-1) ^ 2-6) le -5 / 6 ‘

  Dấu $ ”=” $ xuất hiện khi `(x-1) ^ 2 = 0`

  `⇔x-1 = 0 ‘

  `⇔x = 1 ‘

  Vậy GTLN của biểu thức `= -5 / 6` khi` x = 1`

 2. lanhoa

  0

  2022-06-18T16: 54: 29 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:54 chiều
  Câu trả lời

  Trả lời + giải thích các bước:

  `A = 5 / (x ^ 2 – 2x – 5) ‘

  `= 5 / (x ^ 2 – 2x + 1 – 6) ‘

  `= 5 / ((x – 1) ^ 2 – 6) ‘

  Bởi vì `(x – 1) ^ 2 ge 0` với mọi x

  `=> (x – 1) ^ 2 – 6 ge -6` với mọi x

  `=> 5 / ((x – 1) ^ 2 – 6) le -5 / 6` với mọi x

  Dấu “=” xuất hiện khi:

  `(x – 1) ^ 2 = 0 ‘

  `=> x – 1 = 0 ‘

  `=> x = 1`

  Vì vậy, `A_ {max} = -5 / 6` tại` x = 1`

Leave A Reply

Your email address will not be published.