Business is booming.

Học toán lớp 5 đừng quên đặt tính cột

0
Học toán lớp 5 đừng quên đặt tính cột

Câu trả lời ( )

 1. Ngochoa

  0

  2022-06-18T03: 42: 49 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 03:42
  Câu trả lời

  Đáp số: 308: 5,5 = 56
  85: 14 = 6 còn lại 0,0714 …..
  1649: 4,85 = 340
  72: 34 = 2 còn lại 0,1176…
  962: 58 = 16 còn lại 0,586 …….
  18: 0,24 = 75
  1041,3: 267 = 3,9
  3: 1,5 = 2
  48: 35 = 1 còn lại 0,3714 …….
  1118: 17,2 = 65

  Giải thích các bước:

Leave A Reply

Your email address will not be published.