Business is booming.

Hóa học lớp 9 Nhận biết các chất khí sau bằng PPHH: a. Khí metan, khí cacbonic, etilen b. Điôxít cacbon, etylen, ôxy

0
Hóa học lớp 9 Nhận biết các chất khí sau bằng PPHH: a. Khí metan, khí cacbonic, etilen b. Điôxít cacbon, etylen, ôxy

Câu trả lời ( )

 1. Cảm ơn

  0

  2022-05-25T22: 49: 43 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 10:49 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  $ a / $ Nhận dạng: CH4, CO2, C2H4

  – Cho Ca (OH) 2 vào 3 chất

  + Kết tủa trắng: CO2

  + Không đun nóng: CH4, C2H4

  – Cho dd Br2 vào CH4, C2H4

  + Làm mất màu ddBr2: C2H4

  + Không gia nhiệt: CH4

  TP:

  $ CO2 + Ca (OH) 2 -> CaCO3 + H2O $

  $ C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 $

  B $ / $ Nhận biết CO2, C2H4, O2

  – Cho Ca (OH) 2 vào 3 chất

  + Kết tủa trắng: CO2

  + Không tỏa nhiệt: C2H4, O2

  – Cho các vết đỏ vào C2H4, O2

  + Đốt than hồng: O2

  + Không đun nóng: C2H4

  PT:

  $ CO2 + Ca (OH) 2 -> CaCO3 + H2O $

 2. huongtram

  0

  2022-05-25T22: 49: 46 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 10:49 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  a) – Cho dd nước vôi trong vào

  + làm vẩn đục màu nước vôi, đó là khí CO2

  CO2 + Ca (OH) 2–> CaCO3 + H2O

  + ka ht như CH4 và C2H4

  -Thêm dd Br2 vào CH4 và C2H4

  + Làm mất màu của Br2 là C2H4

  C2H4 + Br2—> C2H4Br2

  + ka ht thích CH4

  b)

  -Cho vào thau nước vôi trong

  + làm vẩn đục màu nước vôi, đó là khí CO2

  CO2 + Ca (OH) 2–> CaCO3 + H2O

  + ka ht như C2H4 và O2

  -Cho các vết đỏ là C2H4 và O2

  + Đốt tro là O2

  Hiện tượng + K là C2H4

Leave A Reply

Your email address will not be published.