Business is booming.

Hóa học lớp 9 Hoàn thành phương trình hóa học sau: C–> CO2–> NaCO3–> MgCO3–> MgCO4–> Mgcl2–> Mg (NO3) 2.

0
Hóa học lớp 9 Hoàn thành phương trình hóa học sau: C–> CO2–> NaCO3–> MgCO3–> MgCO4–> Mgcl2–> Mg (NO3) 2.

Câu trả lời ( )

 1. maianhtu

  0

  2022-05-25T09: 16: 07 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:16 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  C + O2 –đến–> CO2

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

  MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

  MgSO4 + BaCl2 → BaSO4 + MgCl2

  MgCl2 + 2AgNO3 → Mg (OH) 2 + 2AgCl

Leave A Reply

Your email address will not be published.