Business is booming.

Hóa học lớp 9 cho các phản ứng sau: 1. F2 + H2–2HF 2. Cl2 + H2–2HCl 3. Br2 + H2–2HBr 4.I2 + H2–2HI Sắp xếp các phi kim theo thứ tự tăng dần tính

0
Hóa học lớp 9 cho các phản ứng sau: 1. F2 + H2–2HF 2. Cl2 + H2–2HCl 3. Br2 + H2–2HBr 4.I2 + H2–2HI Sắp xếp các phi kim theo thứ tự tăng dần tính

Câu trả lời ( )

 1. Minhuyen

  0

  2022-07-09T21: 20: 02 + 00: 00 09/07/2022 lúc 9:20 tối
  Câu trả lời

  Trả lời: $ I

  Giải thích các bước:

  Trong 4 phản ứng trên, (1) xảy ra cả ở nhiệt độ thấp và không có ánh sáng. (2) ánh sáng là bắt buộc. (3) phải được đun nóng. (4) cần đun nóng và xúc tác.

 2. Kimonan

  0

  2022-07-09T21: 20: 15 + 00: 00 09/07/2022 lúc 9:20 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Tôi

  Giải thích các bước:

Leave A Reply

Your email address will not be published.