Business is booming.

Hóa học lớp 9 Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch (không xảy ra phản ứng)? A. NaOH và Mg (OH) 2

0
Hóa học lớp 9 Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch (không xảy ra phản ứng)? A. NaOH và Mg (OH) 2

Câu trả lời ( )

 1. myricaceae

  0

  2022-06-30T01: 34: 23 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 1:34 sáng
  Câu trả lời

  Đáp án: B KOH và Na2CO3

 2. havu

  0

  2022-06-30T01: 34: 49 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 1:34 sáng
  Câu trả lời

  Bạn tham khảo!

  $ text {a) NaOH + Mg (OH) 2} $

  $ text {đây là phản ứng giữa Bazo và Bazo $ rightarrow $ Không có phản ứng} $

  $ text {b) KOH và Na2CO3} $

  $ text {Đây là phản ứng giữa bazơ và muối, điều kiện: bazơ tan và sản phẩm kết tủa} $

  $ rightarrow $ $ text {Không phản ứng vì các muối K và Na đều hòa tan} $

  $ text {c) Ba (OH) 2 và Na2SO4} $

  $ text {Đây là phản ứng giữa bazơ và muối, điều kiện: bazơ tan và sản phẩm kết tủa} $

  $ rightarrow $ $ text {Phản ứng xảy ra do BaSO4 là muối không tan} $

  $ text {Ba (OH) 2 + Na2SO4 $ mũi tên phải $ 2NaOH + BaSO4 ↓} $

  $ text {d) Na3PO4 + Ca (OH) 2} $

  $ text {Đây là phản ứng giữa bazơ và muối, điều kiện: bazơ tan và sản phẩm kết tủa} $

  $ rightarrow $ $ text {Phản ứng xảy ra do Ca3 (PO4) 2 là chất kết tủa} $

  $ text {2Na3PO4 + 3Ca (OH) 2 $ mũi tên phải $ Ca3 (PO4) 2 ↓ + 6NaOH} $

  $ leftrightarrow $ $ text {Chọn A và B} $

  #TRANPHAMGIABAO

Leave A Reply

Your email address will not be published.