Business is booming.

Hóa học lớp 9 các bạn giúp mình với! Trộn 10 cm3 một hiđrocacbon với 70 cm3 oxi trong một bình kín. Đốt cháy hỗn hợp khí. Sau phản ứng, trộn

0
Hóa học lớp 9 các bạn giúp mình với! Trộn 10 cm3 một hiđrocacbon với 70 cm3 oxi trong một bình kín. Đốt cháy hỗn hợp khí. Sau phản ứng, trộn

Trả lời ( )

 1. Dananh

  0

  2022-05-23T06: 31: 10 + 000: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:31 sáng
  Trả lời

  Tỉ lệ thể tích là tỉ số mol nên coi $ cm ^ 3 là số mol.

  $ V_ {O_2 dư} = 55-40 = 15 mol $

  => $ V_ {O_2 p} = 70-15 = 55mol $

  $ 2n_ {O_2} = 2n_ {CO_2} + n_ {H_2O} $

  => $ n_ {H_2O} = 2,55-2,40 = 30 triệu đô la

  $ m_ {CO_2} = 40,44 = 1760g $

  $ m_ {H_2O} = 30,18 = 540g $

  $ m_ {O_2} = 55,32 = 1760g $

  Bảo toàn khối lượng: $ m_ {hiđrocacbon} = 540g $

  => $ M = frac {540} {10} = 54 $

  $ n_C = n_ {CO_2} = 40 triệu đô la

  $ n_H = 2n_ {H_2O} = 60 mol $

  $ n_C: n_H = 2: 3 $

  => CPR $ (C_2H_3) _n $

  $ M = 54 $

  => $ 27n = 54 Left rightarrow n = 2 $

  Vậy hiđrocacbon là $ C_4H_6 $

 2. truongankim

  0

  2022-05-23T06: 31: 25 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:31 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời hay nhất làm ơn

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Cho tôi xin lời bài hát hay nhất

  mon-hoa-hoc-lop-9-giup-em-voi-a-tron-10cm3-mot-hydrocarbon-o-the-khi-voi-70cm3-oi-trong-mot-bin

Leave A Reply

Your email address will not be published.