Business is booming.

Hóa học lớp 8 lập công thức và tính khối lượng mol của Mg liên kết với O?

0
Hóa học lớp 8 lập công thức và tính khối lượng mol của Mg liên kết với O?

Trả lời ( )

 1. Cảm ơn

  0

  2022-04-13T04: 27: 05 + 00: 00 Ngày 13 tháng 4 năm 2022 lúc 4:27 sáng
  Trả lời

  Đáp số: MgO, PTK = 40

  Giải thích các bước: Chúng tôi có: ({ mathop {Mg} limit ^ {II} _x} { mathop O limit ^ {II} _y} )

  Theo quy tắc hoá trị ta có: II.x = II.y => x: y = 1: 1

  => CT của hợp chất là MgO

  => PTK (MgO) = Designer (Mg) + Designer (O) = 24 + 16 = 40 đơn vị

 2. minhguyrttuanh

  0

  2022-04-13T04: 27: 20 + 00: 00 Ngày 13 tháng 4 năm 2022 lúc 4:27 sáng
  Trả lời

  Đáp án: Mg + O—> MgO

  Giải thích các bước giải: Phải cân bằng O hoặc O2 rồi tính

Leave A Reply

Your email address will not be published.