Business is booming.

Hóa học lớp 8 Câu 1: Khối lượng theo đơn vị cacbon là 2fe3o4

0
Hóa học lớp 8 Câu 1: Khối lượng theo đơn vị cacbon là 2fe3o4

Câu trả lời ( )

 1. cobelolen

  0

  2022-07-01T15: 25: 15 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 3:25 chiều
  Câu trả lời

  2Fe3O4 = 2[(56×3)+(16×4)]

  = 464 ptsC

  học tốt

  cho mik CTLHN

 2. kimguen

  0

  2022-07-01T15: 25: 23 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 3:25 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  `2 (Fe_3O_4) = 2. (56,3 + 16,4) = 464đvC`

Leave A Reply

Your email address will not be published.