Business is booming.

Hóa học lớp 8 Các em làm nhanh xin cảm ơn

0
Hóa học lớp 8 Các em làm nhanh xin cảm ơn

Câu trả lời ( )

 1. halan

  0

  2022-06-28T11: 29: 01 + 00: 00 Ngày 28 tháng 6 năm 2022 lúc 11:29 sáng
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  hiện tượng vật lý

  b) hóa học

  Fe + O2 => FeO

  c) hóa học

  H2O → chất điện phân H2 + O2

  d) hóa học

  CaCO3 → đến CaO + CO2

 2. avilan

  0

  2022-06-28T11: 29: 43 + 00: 00 Ngày 28 tháng 6 năm 2022 lúc 11:29 sáng
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  $ textit {#wcdi} $

  my-hoa-hoc-lop-8-lam-nhanh-nha-mng-mik-cam-on

Leave A Reply

Your email address will not be published.