Business is booming.

Hóa học lớp 11 Tại sao K2CO3 + NaCl MgCl + KNO3 không thể phản ứng với nhau

0
Hóa học lớp 11 Tại sao K2CO3 + NaCl MgCl + KNO3 không thể phản ứng với nhau

Câu trả lời ( )

 1. khanhngan

  0

  2022-07-22T11: 57: 26 + 00: 00 Ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 11:57 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước giải: K2CO3 và NaCl là hai muối tan, do hai kim loại mạnh K và Na tạo ra nên không phải lúc nào muối K + và Na + của chúng cũng phản ứng với nhau. (Tôi nghĩ vậy)

 2. diemmy

  0

  2022-07-22T11: 58: 19 + 00: 00 Ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 11:58 sáng
  Câu trả lời

  Hai phản ứng trên đều là phản ứng trao đổi, điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra là tạo ra chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu.

  Nếu K2CO3 + NaCl xảy ra phản ứng tạo KCl và Na2CO3, cả hai chất đều không đạt điều kiện trên.

  Tương tự như MgCl2 và KNO3, việc tạo ra KCl và Mg (NO3) 2 không thỏa mãn vì cả hai muối đều tan tốt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.