Business is booming.

Hóa học lớp 11 Nhận biết: metan, etilen, axetilen, mạch cacbon: Nhôm cacbua -> metan -> axetilen -> etilen -> etan.

0
Hóa học lớp 11 Nhận biết: metan, etilen, axetilen, mạch cacbon: Nhôm cacbua -> metan -> axetilen -> etilen -> etan.

Câu trả lời ( )

 1. Ngochuong

  0

  2022-05-24T07: 58: 42 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 7:58 sáng
  Câu trả lời

  Đầu tiên/

  Dẫn các chất khí qua nước vôi trong. CO2 làm vẩn đục nước vôi trong.

  $ CO_2 + Ca (OH) _2 thành CaCO_3 + H_2O $

  Cho 3 khí còn lại đi qua dd AgNO3 / NH3. Axetilen có kết tủa màu vàng.

  $ C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 đến C_2Ag_2 + 2NH_4NO_3 $

  Cho 2 khí còn lại sục qua nước brom. Etylen làm mất màu nước brom, không làm mất màu metan.

  $ C_2H_4 + Br_2 đến C_2H_4Br_2 $

  2 /

  $ Al_4C_3 + 12HCl đến 4AlCl_3 + 3CH_4 $

  $ 2CH_4 buildrel {{1500 ^ oC}} over đến C_2H_2 + 3H_2 $

  $ C_2H_2 + H_2 buildrel {{Pd / PbCO_3}} over đến C_2H_4 $

  $ C_2H_4 + H_2 buildrel {{Ni, t ^ o}} over đến C_2H_6 $

 2. thienthanh

  0

  2022-05-24T07: 58: 48 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 7:58 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Đầu tiên/

  Cho các mẫu thử trên vào dd AgNO3 trong dung dịch NH3

  – kết tủa màu vàng là C2H2

  C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2 + 2NH4NO3

  Cho các mẫu thử còn lại vào nước brom

  – chất tẩy trắng trong nước brom là C2H4

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  Cho các mẫu thử còn lại vào dung dịch Ca (OH) 2.

  – kết tủa trắng là CO2

  CO2 + Ca (OH) 2 → CaCO3 + H2O

  – chất không có hiện tượng là CH4

  2 /

  Al4C3 + 12H2O → 4Al (OH) 3 + 3CH4

  2CH4 –làm lạnh nhanh chóng–> C2H2 + 3H2

  C2H2 + H2 –to, Pd / PbCO3–> C2H4

  C2H4 + H2 –to, Ni–> C2H6

Leave A Reply

Your email address will not be published.