Business is booming.

Hóa học lớp 11 Metan → axetilen → vinyl clorua → đivinyl → butan → ete → PE Hóa học lớp 11 Metan-> axetilen -> vinyl clorua-> divinyl -> butan -> etilen -> PE

0
Hóa học lớp 11 Metan → axetilen → vinyl clorua → đivinyl → butan → ete → PE Hóa học lớp 11 Metan-> axetilen -> vinyl clorua-> divinyl -> butan -> etilen -> PE

Trả lời ( )

 1. Quynhthu

  0

  2022-03-20T21: 49: 05 + 00: 00 Ngày 20 tháng 3 năm 2022 lúc 9:49 tối
  Trả lời

  2CH4–> C2H2 + 2H2
  C2H2 + HCl–> CH2CHCl

  C2H3Cl + 2Na–> CH2 = CH − CH = CH2 + 2NaCl

  CH2 = CH − CH = CH2 + 2H2–> CH3 − CH2 − CH2 − CH3

  C4H10–> C2H4 + C2H6

  CH2 = CH2 -> (- CH2 − CH2−) n

 2. chauhoangmy

  0

  2022-03-20T21: 49: 56 + 00: 00 Ngày 20 tháng 3 năm 2022 lúc 9:49 tối
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  Giải thích các bước:

  2CHỈ CÒN42H2+2H2

  C2H2 + HCl → CH2CHCl

  2H3Tôi+2ĐÀN BÀmộtH2=HH=H2+2ĐÀN BÀmộtTôi

  H2=HH=H2+2H2H3H2H2H3

  4HĐầu tiên02H4+2H6

  H2=H2(H2H2)không phải

Leave A Reply

Your email address will not be published.