Business is booming.

Hình dạng và cấu tạo của tế bào trơn ở lớp 8 như thế nào?

0
Hình dạng và cấu tạo của tế bào trơn ở lớp 8 như thế nào?

Câu trả lời ( )

 1. haianh

  0

  2022-05-24T19: 53: 08 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 7:53 tối
  Câu trả lời

  Hình dạng: hình thoi, nhọn ở hai đầu.

  Cấu tạo: Là tế bào: có màng sinh chất, nguyên sinh chất và nhân, khác với các tế bào cơ khác. Tế bào cơ trơn có nhân. khác với các tế bào cơ khác.

 2. haiyen

  0

  2022-05-24T19: 53: 43 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 7:53 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Tế bào cơ trơn

  Giải thích các bước:

  Hình dạng: Hình thoi, nhọn ở hai đầu

  Cấu tạo: Là tế bào: có màng sinh chất, chất nguyên sinh và nhân.

  khác với các tế bào cơ khác. tế bào cơ trơn có 1 nhân

Leave A Reply

Your email address will not be published.