Business is booming.

Giáo án toán lớp 7: tìm | x |, biết: xin giúp đỡ

0
Giáo án toán lớp 7: tìm | x |, biết: xin giúp đỡ

Câu trả lời ( )

 1. mocmien

  0

  2022-07-10T09: 03: 04 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:03
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  ‘một. | x | = | -1/7 | = 1/7 ‘

  `b. | x | = | 1/7 | = 1/7 ‘

  c. | x | = | -3 1/5 | = 3 1/5 = 16/5 ‘

  `d. | x | = | 0 | = 0 ‘

  ⇒ Giá trị tuyệt đối của một số dương hoặc số âm luôn là số dương, và giá trị tuyệt đối của 0 là 0.

  # Rittttttttttttttttttttttttttt (ㆁ ω ㆁ)

 2. mainoc

  0

  2022-07-10T09: 03: 11 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:03
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Tìm `| x |,` cụ thể là:

  `a)` `x = (-1) / 7 ‘

  `=>` `| x | = | (-1) / 7 | = – ((- 1) / 7) = 1/7 ‘

  `b)` `x = 1/7 ‘

  `=>` `| x | = | 1/7 | = 1/7 ‘

  `c)` `x = -3 1/5 ”

  `=>` `x = | -3 1/5 | = – (- 3 1/5) = 3 1/5 ‘

  `d)` `x = 0 ‘

  `=>` `| x | = | 0 | = 0 ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.