Business is booming.

Giáo án Ngữ văn 10 MN giúp em với ạ, em cần thì Viết đoạn văn khoảng nửa trang trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước trong tác phẩm “Nước Nam

0
Giáo án Ngữ văn 10 MN giúp em với ạ, em cần thì Viết đoạn văn khoảng nửa trang trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước trong tác phẩm “Nước Nam

Trả lời ( )

  1. Tuấn

    0

    2022-05-22T14: 59: 09 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:59 chiều
    Câu trả lời

    Trong nền văn học nước nhà, chúng ta bắt gặp nhiều áng văn thơ giàu tình yêu quê hương đất nước, thấm đượm tình yêu nước, trong đó Núi sông nước Nam vẫn xứng đáng là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất về lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Yêu nước và lòng tự hào dân tộc là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người dân Việt Nam. Tình cảm ấy thấm đẫm trong tâm hồn dân tộc và tràn vào những trang thơ. Ra đời trong xương máu của cuộc kháng chiến chống Tống, núi sông nước Nam là bản tuyên ngôn độc lập, chủ quyền dân tộc của Đại Việt. Đây là lời tuyên ngôn của hàng triệu trái tim Đại Việt tha thiết, yêu quê hương đất nước. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, trải qua bao biến cố đau thương nhưng ý chí độc lập tự chủ chưa bao giờ bị dập tắt. Chẳng phải máu xương của cha ông ta đã đổ hàng nghìn năm để lập lại trật tự xã hội này sao? Hôm nay, một lần nữa, tinh thần đó được thể hiện qua một lời tuyên bố hùng hồn và mạnh mẽ. Hơn nữa, đó là niềm tin vững chắc vào thắng lợi tất yếu của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Như vậy, thần tích “Nam quốc sơn hà” là một bài thơ, một áng văn chính luận rõ ràng, sâu sắc, một bản tuyên ngôn hùng hồn và hùng tráng của dân tộc Việt Nam. Bài thơ thể hiện niềm tự hào của dân tộc Việt Nam về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, về sức mạnh to lớn của nhân dân trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.