Business is booming.

Giáo án Lịch sử 8 Ở Tây Nguyên, các tù trưởng như Notrang Gio, Ama Gie-hao … đã gọi dân vào đánh làng suốt mấy năm nay? A. Từ năm thứ nhất

0
Giáo án Lịch sử 8 Ở Tây Nguyên, các tù trưởng như Notrang Gio, Ama Gie-hao … đã gọi dân vào đánh làng suốt mấy năm nay? A. Từ năm thứ nhất

Câu trả lời ( )

 1. khanhchau

  0

  2022-07-21T22: 36: 34 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 10:36 tối
  Câu trả lời

  Ở Tây Nguyên, bao nhiêu năm tù trưởng như Netrang Gio, Ama Giehao … đã kêu gọi dân chúng vào buôn làng đánh giặc?

  A. Từ 1889 đến 1905

  B. Từ 1884 đến 1890

  C. Từ năm 1894 đến năm 1896

  D. Từ năm 1909 đến năm 1913

 2. cattuong

  0

  2022-07-21T22: 37: 20 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 10:37 tối
  Câu trả lời

  Ở Tây Nguyên, những tù trưởng như Notrang Gio, Ama Gio-hao … đã gọi dân vào đánh buôn suốt bao năm?

  A. Từ 1889 đến 1905 (trong sgk Lịch sử trang 133)

  B. Từ 1884 đến 1890

  C. Từ năm 1894 đến năm 1896

  D. Từ năm 1909 đến năm 1913

Leave A Reply

Your email address will not be published.