Business is booming.

Giáo án Lịch sử 8 Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế vì nguyên nhân nào sau đây? A. Thu được nhiều lợi nhuận

0
Giáo án Lịch sử 8 Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế vì nguyên nhân nào sau đây? A. Thu được nhiều lợi nhuận

Câu trả lời ( )

 1. mainoc

  0

  2022-07-10T21: 53: 05 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:53 CH
  Câu trả lời

  Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế vì nguyên nhân nào sau đây?

  A. Được hưởng lợi nhiều từ chiến tranh.

  B. Nước thắng trận chiếm được nhiều thuộc địa

  C. Bị Mĩ và phương Tây cấm vận.

  D. Đất nước bị tổn thất nặng nề do chiến tranh.

  Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế thông qua kế

  A. 5 tuổi lần thứ 3

  B. 5 tuổi lần thứ 4

  C. Năm thứ 5 5

  D. 5 tuổi lần thứ 6

  Câu 3. Những thành tựu đánh dấu sự phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ của Liên Xô trong thời kỳ khôi phục kinh tế (1945-1950) là

  A. Chế tạo thành công bom nguyên tử

  B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo

  C. đưa con người vào không gian

  D. chế tạo thành công tiên tên lửa đạn đạo

  Câu 4. Sự khác biệt về mục đích sử dụng vũ khí nguyên tử của Liên Xô so với Hoa Kỳ là

  A. kiểm soát quân Đồng minh.

  B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  C. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

  D. xúi giục chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

  Câu 5. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949, bằng phương tiện nào sau đây?

  A. Đánh dấu thắng lợi của công cuộc khôi phục kinh tế.

  B. Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

  C. Phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

  D. Sự cân bằng trong vũ trang chiến lược với Hoa Kì.

  Câu 6. Năm 1961, Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học và công nghệ?

  A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

  B. Phóng thành công một vệ tinh nhân tạo.

  C. Nàng tiên tên lửa đạn đạo được phóng thành công

  D. Phóng tàu vũ trụ bay quanh Trái đất

  Câu 7. Những thành tựu kinh tế nổi bật mà Liên Xô đạt được trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20 là

  A. khôi phục hoàn toàn kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

  B. trở thành nước công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

  C. hợp tác nông nghiệp toàn diện và quốc hữu hoá công nghiệp

  D. ngành nông nghiệp được khôi phục và bước đầu phát triển.

 2. mocmien

  0

  2022-07-10T21: 53: 18 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:53 CH
  Câu trả lời

  Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế vì nguyên nhân nào sau đây?

  A. Được hưởng lợi nhiều từ chiến tranh.

  B. Nước thắng trận chiếm được nhiều thuộc địa

  C. Bị Mĩ và phương Tây cấm vận.

  D. Đất nước bị tổn thất nặng nề do chiến tranh.

  => Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chiến tranh, gây ra khủng hoảng kinh tế.

  Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế thông qua kế

  A. 5 tuổi lần thứ 3

  B. 5 tuổi lần thứ 4

  C. Năm thứ 5 5

  D. 5 tuổi lần thứ 6

  => Năm 1946, Đảng và Nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ 4 về khôi phục và phát triển nền kinh tế

  Câu 3. Những thành tựu đánh dấu sự phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ của Liên Xô trong thời kỳ khôi phục kinh tế (1945-1950) là

  A. Chế tạo thành công bom nguyên tử

  B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo

  C. đưa con người vào không gian

  D. chế tạo thành công tiên tên lửa đạn đạo

  => Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền của Mĩ

  Câu 4. Sự khác biệt về mục đích sử dụng vũ khí nguyên tử của Liên Xô so với Hoa Kỳ là

  A. kiểm soát quân Đồng minh.

  B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  C. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

  D. xúi giục chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

  Câu 5. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949, bằng phương tiện nào sau đây?

  A. Đánh dấu thắng lợi của công cuộc khôi phục kinh tế.

  B. Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

  C. Phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

  D. Sự cân bằng trong vũ trang chiến lược với Hoa Kì.

  Câu 6. Năm 1961, Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học và công nghệ?

  A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

  B. Phóng thành công một vệ tinh nhân tạo.

  C. Nàng tiên tên lửa đạn đạo được phóng thành công

  D. Phóng tàu vũ trụ bay quanh Trái đất

  => Năm 1961, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian của loài người

  Câu 7. Những thành tựu kinh tế nổi bật mà Liên Xô đạt được trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20 là

  A. khôi phục hoàn toàn kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

  B. trở thành nước công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

  C. hợp tác nông nghiệp toàn diện và quốc hữu hoá công nghiệp

  D. ngành nông nghiệp được khôi phục và bước đầu phát triển.

Leave A Reply

Your email address will not be published.