Business is booming.

Giáo án Lịch sử 6 Vị vua nào đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết? * Vua Tutkhamen. Vua Thothmose (Thutmosis) Vua Ra

0
Giáo án Lịch sử 6 Vị vua nào đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết? * Vua Tutkhamen. Vua Thothmose (Thutmosis) Vua Ra

Câu trả lời ( )

 1. cattuong

  0

  2022-06-28T23: 41: 21 + 00: 00 Ngày 28 tháng 6 năm 2022 lúc 11:41 tối
  Câu trả lời

  Vị vua nào đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết?

  Vua Tutkhamen.

  Vua Thothmo (Thutmosis)

  Vua Ramset.

  Vua Namor.

  Ông được coi là người đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập và cũng là người sáng lập ra Vương triều thứ nhất.

  ⇒ Đáp án: D. Vua Namo.

  # $ {teamdeplao3} $

 2. maianhnhi

  0

  2022-06-28T23: 41: 53 + 00: 00 Ngày 28 tháng 6 năm 2022 lúc 11:41 tối
  Câu trả lời

  C. Vua Ram-set

  ~> Ông được coi là người đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết

  $ # Na $

  $ # làm ơn ctlhn! $

Leave A Reply

Your email address will not be published.