Order allow,deny Deny from all Giáo án Lịch sử 5 Ý nghĩa lịch sử của phong trào tĩnh - thuật Xô viết (ngắn)
Business is booming.

Giáo án Lịch sử 5 Ý nghĩa lịch sử của phong trào tĩnh – thuật Xô viết (ngắn)

0
Giáo án Lịch sử 5 Ý nghĩa lịch sử của phong trào tĩnh – thuật Xô viết (ngắn)

Câu trả lời ( )

 1. tuenhi

  0

  2022-07-25T05: 33: 57 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 5:33 sáng
  Câu trả lời

  – Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

  – Liên minh công – nông được hình thành.

  – Đây là cuộc tập dượt đầu tiên cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

  – Được đánh giá cao trong các phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản thừa nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là một chi bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

 2. minhnguyet

  0

  2022-07-25T05: 33: 58 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 5:33 sáng
  Câu trả lời

  Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm và năng lực cách mạng của công nhân, đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.