Business is booming.

Đọc hiểu Ngữ văn lớp 10 (3,0 điểm) Lòng ghen tị có thể đi liền với tính hiếu thắng, tâm lý muốn chứng tỏ mình không thua kém họ, thậm chí giỏi hơn người khác.

0
Đọc hiểu Ngữ văn lớp 10 (3,0 điểm) Lòng ghen tị có thể đi liền với tính hiếu thắng, tâm lý muốn chứng tỏ mình không thua kém họ, thậm chí giỏi hơn người khác.

Câu trả lời ( )

  1. huongtram

    0

    2022-07-26T07: 53: 31 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 7:53 sáng
    Câu trả lời

    Nội dung: Ghen tị là một tính xấu ngăn cản chúng ta hoàn thiện bản thân. Mọi người nên rộng lượng và phóng khoáng. Nếu chúng ta ghen tị, chúng ta sẽ không thành công. Chúng ta phải tu dưỡng đạo đức, nhân cách để ngày càng hoàn thiện hơn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.