Business is booming.

Địa lý lớp 7 Câu 9: Hai địa điểm có khoảng cách thực là 25 km, trên bản đồ tỷ lệ 1: 300.000, khoảng cách giữa hai địa điểm này là bao nhiêu?

0
Địa lý lớp 7 Câu 9: Hai địa điểm có khoảng cách thực là 25 km, trên bản đồ tỷ lệ 1: 300.000, khoảng cách giữa hai địa điểm này là bao nhiêu?

Câu trả lời ( )

 1. Kimonan

  0

  2022-07-10T21: 37: 41 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:37 PM
  Câu trả lời

  Câu 9: C.8.3

  Câu 10: D.120 km

  Câu 11: D. Phương hướng trên bản đồ

  Câu 12:B. Bản đồ tỷ lệ 1: 50.000.

  Câu 13: C. điểm.

  Câu 14: B. là những dấu hiệu quy ước để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

  Câu 15: B. 6378 ki lô mét

  Câu 16: A. bán kính Trái Đất

  Câu 17: C.do Trái Đất có dạng hình cầu và quay quanh trục tưởng tượng.

  Câu 18: Lực Coriolis

  Câu 19: A. 22 giờ 00 phút

  Câu 20: D. 365 ngày 6 giờ

  Câu 21: B. Vì khi chuyển động quanh Mặt trời, trục của Trái đất nghiêng và không đổi hướng.

  Câu 22: D. Ngày kéo dài 24 giờ.

  Câu 23: A. Đánh dấu ma

  Câu 24: B. Vỏ Trái Đất, các lớp manti và lõi Trái Đất.

  Câu 25: A. Khối núi Himalaya.

  Câu 26: CB trong lòng đất

  Câu 27: A. Hiện tượng uốn nếp các tầng đá.

  Câu 28: A. do chuyển dịch các mảng kiến ​​tạo.

  Câu 29: A. hủy diệt: môi trường bị biến đổi hoàn toàn.

  Cấp độ 30: Tìm nơi trú ẩn: Dưới bàn ghế, bảo vệ đầu của bạn, hạn chế di chuyển hoặc tìm những khu đất trống để tránh cây cối và tòa nhà đổ sập.

  Câu 31: C. Dính và mạnh

  Câu 32: A. 36 kinh tuyến.

  Câu 33: A. 180 độ

  Câu 34: B. 5 ki lô mét

  Câu 35: C. 24 múi giờ

  kk

 2. havu

  0

  2022-07-10T21: 37: 45 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:37 PM
  Câu trả lời

  Câu 9: C.8.3

  Câu 10: D.120 km

  Câu 11: D. Phương hướng trên bản đồ

  Câu 12:B. Bản đồ tỷ lệ 1: 50.000.

  Câu 13: C. điểm.

  Câu 14: B. là những dấu hiệu quy ước để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

  Câu 15: B. 6378 ki lô mét

  Câu 16: A. bán kính Trái Đất

  Câu 17: C.do Trái Đất có dạng hình cầu và quay quanh trục tưởng tượng.

  Câu 18: Lực Coriolis

  Câu 19: A. 22 giờ 00 phút

  Câu 20: D. 365 ngày 6 giờ

  Câu 21: B. Vì khi chuyển động quanh Mặt trời, trục của Trái đất nghiêng và không đổi hướng.

  Câu 22: D. Ngày kéo dài 24 giờ.

  Câu 23: A. Đánh dấu ma

  Câu 24: B. Vỏ Trái Đất, các lớp manti và lõi Trái Đất.

  Câu 25: A. Khối núi Himalaya.

  Câu 26: CB trong lòng đất

  Câu 27: A. Hiện tượng uốn nếp các tầng đá.

  Câu 28: A. do chuyển dịch các mảng kiến ​​tạo.

  Câu 29: A. hủy diệt: môi trường bị biến đổi hoàn toàn.

  Cấp độ 30: Tìm nơi trú ẩn: Dưới bàn ghế, bảo vệ đầu của bạn, hạn chế di chuyển hoặc tìm những khu đất trống để tránh cây cối và tòa nhà đổ sập.

  Câu 31: C. Dính và mạnh

  Câu 32: A. 36 kinh tuyến.

  Câu 33: A. 180 độ

  Câu 34: B. 5 ki lô mét

  Câu 35: C. 24 múi giờ

  Chúc em học tốt và cho em xin ctlhn (> v <) !!!!!!!!!!!! (Tôi chỉ nghĩ như vậy)

  $ FSS $ `# ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.