Business is booming.

Địa lí lớp 6 em hãy kể tên các địa danh ở Nha Trang (full mik vote 5s)

0
Địa lí lớp 6 em hãy kể tên các địa danh ở Nha Trang (full mik vote 5s)

Câu trả lời ( )

 1. tuminh2

  0

  2022-06-20T20: 31: 02 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:31 tối
  Câu trả lời

  1. Tháp Chàm Po Nagar
  2. Chùa Long Sơn
  3. Nhà thờ Chúa Kitô Vua (nhà thờ trên núi)
  4. Chùa Suối Đổ
  5. Chùa Tòng Lâm Lô Sơn
  6. Thập Trầm Hương
  7. Chương trình Xiếc Rắn Nha Trang
  8. Cầu Trần Phú
  9. Chùa Pháp Viên Thanh Sơn
  10. Giáo xứ Thánh Giuse
  11. Cầu Xóm Bóng
  12. Nhà thờ Bắc Thành
  13. Chùa Long Sơn
  14. Chùa Thiên Ấn – Đầm Môn
  15. Nhà Cổ Ông Hai Thái
  16. Chùa Đa Bảo
  17. Chùa Phước Điền
  18. Ngã 4 Nha Trang.
  19. Khu du lịch Hòn Sỏi
  20. Cung điện nhà vua
  21. Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
  22. Chùa Am Chúa.
  23. Công viên lốp xe

  @ – @

 2. aïkhanh

  0

  2022-06-20T20: 31: 05 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:31 tối
  Câu trả lời

  Các điểm tham quan của Nha Trang như:

  + Chùa Suối Đổ Nha Trang.

  + Hòn Chồng.

  + Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

  + Suối Ba Hồ.

  + Suối Đá Giăng.

  + Suối Lách.

  + Suối Lùng.

  + Xuân Nosng Trường Xuân.

  + Đền Lâm Lô Sơn.

  + Nhà thơ chính của Chúa Kitô Vua.

  + Chùa Long Sơn

  Xin chào!!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.