Business is booming.

Đề tiếng anh lớp 9 Hi. Nó đang tiến triển thế nào? Cảm ơn rất nhiều. Chỉ cần có một kỳ nghỉ tuyệt vời. 1. Đi đâu… -… đi…? Tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã có một chuyến đi từ San Franc

0
Đề tiếng anh lớp 9 Hi. Nó đang tiến triển thế nào? Cảm ơn rất nhiều. Chỉ cần có một kỳ nghỉ tuyệt vời. 1. Đi đâu… -… đi…? Tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã có một chuyến đi từ San Franc

Câu trả lời ( )

 1. langocha

  0

  2022-07-11T20: 08: 10 + 000: 00 07/11/2022 lúc 20:08
  Câu trả lời

  Chào. Nó đang tiến triển thế nào?

  Cảm ơn rất nhiều. Chỉ cần có một kỳ nghỉ tuyệt vời.

  1. Ở đâu….có bạn.… đi… ?

  => it just now => câu hỏi ở thì quá khứ

  Tại Hoa Kỳ Chúng tôi thực hiện một chuyến đi từ San Francisco đến Denver.

  2. Làm thế nào… bạn đã đi du lịch chưa …. ? Bằng xe hơi?

  => quá khứ (đã đi) phải được chia: bạn đã đi du lịch tôi đã ở đó

  Có, chúng tôi đã thuê một chiếc xe hơi ở San Francisco.

  3. Đó là một chặng đường dài để đi. Bao lâu nó đã mất đến Denver?

  Hai tuần.

  4. Ở đâu bạn đã ở lại ? Trong khách sạn?

  Có, khách sạn nhỏ hoặc nhà nghỉ.

  => câu này có 2 câu, câu cuối hoàn thành câu trước.

  5. Là lúc tốt?

  => câu hỏi yes / no phải có công thức: Was / Was + S + Object / Adj?

  Có, nhưng trời rất nóng – đôi khi quá nóng

  6 Bạn đã đến thăm Grand Canyon?

  => Is + S + V (infinitive)?

  Chắc chắn rồi. Thật tuyệt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.