Business is booming.

Đề Tiếng Anh lớp 8 I. Viết lại câu thứ hai sao cho cùng nghĩa với câu thứ nhất (0,75pt) 1. My house is small than your house. -> Có

0
Đề Tiếng Anh lớp 8 I. Viết lại câu thứ hai sao cho cùng nghĩa với câu thứ nhất (0,75pt) 1. My house is small than your house. -> Có

Câu trả lời ( )

 1. Quynhnhu

  0

  2022-07-24T15: 50: 06 + 00: 00 Ngày 24 tháng 7 năm 2022 lúc 3:50 chiều
  Câu trả lời

  1 Ngôi nhà của bạn lớn hơn của tôi

  Ngôi nhà của bạn không nhỏ bằng ngôi nhà của tôi (phương tiện này đúng ngữ pháp nhưng không nên sử dụng)

  2. Jenny không thích đọc thơ.

  không thích + Ving

 2. Nhanh

  0

  2022-07-24T15: 50: 57 + 00: 00 Ngày 24 tháng 7 năm 2022 lúc 3:50 chiều
  Câu trả lời

  1. Nhà của tôi nhỏ hơn của bạn.

  Nhà của bạn lớn hơn ngôi nhà của tôi. (Câu này sử dụng so sánh)

  2. Jenny thấy đọc thơ thật nhàm chán.

  ⇒Jenny không thích đọc thơ(Tôi thích / Tôi không thích đi với V-ing)

Leave A Reply

Your email address will not be published.