Order allow,deny Deny from all Đề tiếng anh lớp 8 giúp em với ạ, em cần gấp trong 15 phút nữa ạ
Business is booming.

Đề tiếng anh lớp 8 giúp em với ạ, em cần gấp trong 15 phút nữa ạ

0
Đề tiếng anh lớp 8 giúp em với ạ, em cần gấp trong 15 phút nữa ạ

Câu trả lời ( )

 1. Tuyetanhthu

  0

  2022-06-28T23: 48: 25 + 00: 00 Ngày 28 tháng 6 năm 2022 lúc 11:48 tối
  Câu trả lời

  1. Trẻ em thành phố thường phản ứng nhanh hơn với sự phát triển kỹ thuật so với trẻ em nông thôn.

  -> S + tobe / V + more + long-adj + than + N / đại từ

  2. Tôi ghét dậy sớm và làm bữa sáng vào những ngày nước lạnh.

  -> S + hate (s) + V-ing +….

  Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ và cách diễn đạt cho sẵn:

  1.Dương không ngại làm việc nhà.

  -> S + do / do + step + Spirit + V-ing

  2. Ai mua sắm trong gia đình bạn?

  -> Cái gì-? + do / do + S + V-inf?

  3. Bạn thích môn tiếng Anh hay toán học hơn?

  -> Bạn thích môn học nào hơn Tiếng Anh hoặc Toán học?

  -> cái nào dùng để hỏi bạn thích cái nào hơn?

  II.Đưa ra các dạng đúng của động từ trong ngoặc:

  1. làm

  -> enjoy (s) + V-ing

  2. Có / gắn kết

  -> rồi HTHT, kí hiệu: không bao giờ

  -> Có / có + S + Vpp

  3. đi

  -> dùng cho + V-in

  4. xem

  -> hate (s) + V-ing

  5. ván trượt

  -> ưa thích + V-ing

  6. làm

  -> ghét + V-ing

  7. bơi lội

  -> không thích / không thích + V_ing

  8. đi

  -> like + V-ing

  9. làm

  -> love + V-ing

  10. xem

  -> enjoy + V-ing

  11. trượt tuyết

  -> like + V-ing

  @Chaeyoung

 2. tuenhi

  0

  2022-06-28T23: 48: 28 + 00: 00 Ngày 28 tháng 6 năm 2022 lúc 11:48 tối
  Câu trả lời

  1. Coutrycity thường phản ứng kém nhanh chóng với những phát triển kỹ thuật hơn những đứa trẻ thành phố.
  ⇒ So sánh trạng từ: thêm “more” hoặc “less” trước trạng từ

  2. Tôi ghét dậy sớm và làm bữa sáng vào những ngày đông lạnh giá.
  ⇒ Sau “hate” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  3. Dương không ngại làm việc nhà.
  ⇒ Sau thần thái, chúng ta có thể dùng dạng V-ing hoặc tân ngữ + V-ing.

  4. Ai mua sắm trong gia đình bạn?
  ⇒ Dịch: Ai mua sắm trong gia đình bạn?

  5. Môn học nào bạn thích hơn? Tiếng Anh hay Toán?
  ⇒ Dịch: Bạn thích học môn nào hơn? Tiếng Anh hay Toán học?

  6. làm
  ⇒ Sau “enjoy” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  7. Có / gắn kết

  ⇒ Đặt câu hỏi về kinh nghiệm, trải nghiệm → sử dụng thì hiện tại hoàn thành: S +osystem / a + V3 / V-ed

  8. đi
  ⇒ Sau khi được sử dụng cho + V infinitive

  9. xem
  ⇒ Sau “hate” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  10. ván trượt
  ⇒ Sau “ưa thích” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  11. làm
  ⇒ Sau “hate” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  12. bơi lội
  ⇒ Sau “don’t like / don’t like / don’t like” + V-ing vì chúng là động từ chỉ yêu thương.

  13. đi
  ⇒ Sau “like” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  14. làm
  ⇒ Sau “likes” + V-ing vì chúng là động từ to like.

  15. xem
  ⇒ Sau “enjoy” + V-ing vì chúng là động từ chỉ tình yêu.

  16. trượt tuyết
  ⇒ Sau “like” + V-ing vì chúng là động từ to like.

  #phuongphuong

Leave A Reply

Your email address will not be published.