Business is booming.

Đề Tiếng Anh Lớp 7 Trả lời 1. If he (ăn) một chiếc bánh khác, anh ấy sẽ bị ốm. 2. Tôi (không) làm điều này nếu tôi (là) bạn. 3. Nếu anh ấy (làm theo) lời khuyên của tôi, hãy xem

0
Đề Tiếng Anh Lớp 7 Trả lời 1. If he (ăn) một chiếc bánh khác, anh ấy sẽ bị ốm. 2. Tôi (không) làm điều này nếu tôi (là) bạn. 3. Nếu anh ấy (làm theo) lời khuyên của tôi, hãy xem

Câu trả lời ( )

 1. dantame

  0

  2022-07-20T19: 17: 33 + 00: 00 Ngày 20 tháng 7 năm 2022 lúc 7:17 tối
  Câu trả lời

  Vui lòng tham khảo trước:
  1. Nếu anh ta (ăn) một chiếc bánh khác, anh ta sẽ bị ốm.

  Nếu ông ăn một chiếc bánh khác, anh ấy sẽ bị ốm.

  2. Tôi (không) làm điều này nếu tôi (là) bạn.

  Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi Bạn.
  3. Nếu anh ấy (nghe) lời khuyên của tôi, mọi thứ có thể ổn.

  Nếu ông cầm lấy Lời khuyên của tôi, bất cứ điều gì có thể diễn ra tốt đẹp.

  4. Anh ấy không bao giờ làm bài tập về nhà của mình. Nếu anh ta (làm) bài tập về nhà của mình, anh ta (không lo lắng) về kỳ thi của mình.

  ⇒ Anh ấy không bao giờ làm bài tập về nhà của mình. Nếu ông làm bài tập về nhà của anh ấy, anh ấy Đừng lo.

  5. Nếu hôm nay (là) chủ nhật, chúng tôi (đi) đến bãi biển.

  ⇒ Nếu hôm nay chủ nhật chúng tôi sẽ đi tới bãi biển.
  6. Bạn (đang) bị ốm nếu bạn uống nước này.

  Bạn sẽ là bị ốm nếu bạn uống nước này.
  7. Nếu Tom (đi) ngủ sớm hơn, anh ấy sẽ không mệt như vậy.

  Nếu Tom đi đi ngủ sớm hơn, anh ấy sẽ không mệt mỏi như vậy.
  8. Tôi có thể hiểu giáo viên tiếng Pháp nếu cô ấy (nói) chậm hơn.

  ⇒ Tôi có thể hiểu giáo viên tiếng Pháp nếu cô ấy đã nói Chậm hơn.
  9. Nếu bạn (nhìn thấy) Mary hôm nay, vui lòng (yêu cầu cô ấy) gọi cho tôi.

  nếu bạn hiểu Mary hôm nay làm ơn tra khảo để cô ấy gọi cho tôi.
  10. Bạn (làm) gì nếu cô ấy từ chối lời mời của bạn?

  sẽ là Bạn làm nếu cô ấy từ chối lời mời của bạn?

  ⇔ Cấu trúc: Câu điều kiện

  – Câu điều kiện loại 1 (Câu điều kiện loại 1):

  → Si + S + V (vô hạn – hiện tại), S + will / would + V (vô hạn)…

  → Ngoài ra, có thể sử dụng “may”, “can” thay cho “will”

  – Câu điều kiện loại 2 (Câu điều kiện loại 2):

  → Si + S + V (quá khứ), S + would / would + V (infinitive)…

  → Ngoài ra, có thể sử dụng “could”, “should”, “could” thay cho “would”.

  → Ở đây, “be” sẽ chuyển thành “were” (hàm phụ quá khứ) với tất cả các chủ thể.

  Để học tốt!

 2. danannhhu

  0

  2022-07-20T19: 18: 18 + 00: 00 Ngày 20 tháng 7 năm 2022 lúc 7:18 tối
  Câu trả lời

  #TNsusu

  Công thức:

  * Câu điều kiện 1:

  if + S + V (s / es) +…., S + will / may / can + Vraw +….

  * Câu điều kiện loại 2:

  if + S + V (ed) +…., S + would / could / could + Integer +…

  Phân công:

  1. Nếu anh ấy (ăn)ăn một chiếc bánh khác, anh ấy sẽ bị ốm.

  2. Tôi (không)sẽ không làm rằng nếu tôi (là) Bạn.

  3. Nếu anh ta (lấy)cầm lấy Lời khuyên của tôi, bất cứ điều gì có thể diễn ra tốt đẹp.

  4. Anh ấy không bao giờ làm bài tập về nhà của mình. Nếu anh ấy làm vậy)làm bài tập về nhà của anh ấy, anh ấy (đừng lo lắng) Đừng lo trong kỳ thi của mình.

  5. Nếu hôm nay (để được) Chủ nhật chúng tôi (sẽ) sẽ đi tới bãi biển.

  6. Bạn (trở thành) sẽ là bị ốm nếu bạn uống nước này.

  7. Si Tom (Rời đi) đi đi ngủ sớm hơn, anh ấy sẽ không mệt mỏi như vậy.

  8. Tôi có thể hiểu giáo viên tiếng Pháp nếu cô ấy (nói) đã nói Chậm hơn.

  9. Nếu bạn (xem) hiểu Mary hôm nay, xin vui lòng (hỏi) sẽ hỏi để cô ấy gọi cho tôi.

  10. Cái gì sẽ là Bạn làm (phải làm gì) nếu cô ấy từ chối lời mời của bạn?

  * để học tốt! *

Leave A Reply

Your email address will not be published.