Business is booming.

Đề môn hóa lớp 8 là j? Hợp chất là j?

0
Đề môn hóa lớp 8 là j? Hợp chất là j?

Câu trả lời ( )

 1. kimguen

  0

  2022-07-26T21: 04: 08 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:04 tối
  Câu trả lời

  Một mặt hàng là gì?

  Trong hóa học, chất là chất được cấu tạo bởi một hoặc nhiều nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học.

  Hợp chất là gì?

  Trong hóa học, hợp chất là chất được cấu tạo bởi hai hay nhiều nguyên tố khác nhau, có tỷ lệ thành phần cố định và có trật tự nhất định.

  HỌC TỐT ^^

 2. cobelolen

  0

  2022-07-26T21: 04: 43 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:04 tối
  Câu trả lời

  Nguyên tố `-` là những chất được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học` 1`. Các nguyên tố có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học.

  Hợp chất `-` là những chất được tạo thành từ` 2` nguyên tố hoá học trở lên.

  (Theo sách hướng dẫn)

Leave A Reply

Your email address will not be published.