Business is booming.

Đề Lịch Sử Lớp 7 Câu 21: Quân đội thời Lý gồm có A. hai đạo: cấm quân và địa phương quân B. ba đạo: cấm quân, kỵ binh và địa phương quân C.Tou

0
Đề Lịch Sử Lớp 7 Câu 21: Quân đội thời Lý gồm có A. hai đạo: cấm quân và địa phương quân B. ba đạo: cấm quân, kỵ binh và địa phương quân C.Tou

Câu trả lời ( )

 1. maianhnhi

  0

  2022-07-09T21: 48: 25 + 00: 00 09/07/2022 lúc 09:48 PM
  Câu trả lời

  Câu hỏi 21

  Câu 22.C

  Câu hỏi 23.D Tấn công trước để phòng thủ

  Câu 24. DỄ

  Câu 25. CIC

 2. cattuong

  0

  2022-07-09T21: 49: 20 + 00: 00 09/07/2022 lúc 9:49 chiều
  Câu trả lời

  21.D. bốn sư đoàn: cấm quân, kỵ binh, tượng binh, thủy binh và tượng binh.

  22.C. 10 tuyến đường

  23. D. Đánh bại kẻ thù trước

  24.D. Nông dân, nghệ nhân, buôn bán nhỏ

  25.D.A, B, C

Leave A Reply

Your email address will not be published.