Business is booming.

Đề Lịch Sử lớp 10 Câu 1. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những giai cấp nào? A. Vua chúa, quý tộc, công nông, nô lệ. B. vua và quan, nông dân công xã, t

0
Đề Lịch Sử lớp 10 Câu 1. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những giai cấp nào? A. Vua chúa, quý tộc, công nông, nô lệ. B. vua và quan, nông dân công xã, t

Câu trả lời ( )

 1. myngoc

  0

  2022-06-20T20: 22: 41 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:22 tối
  Câu trả lời

  vấn đề 1. Xã hội cổ đại phương Đông có những giai cấp nào?

  A. Vua chúa, quý tộc, công nông, nô lệ.

  Câu 2. Nền kinh tế chính của các nước phương Đông trước đây là:

  B. Thương mại

  Câu 3. Nhà nước cổ đại phương đông ra đời trong điều kiện tự nhiên nào?

  C. Hình thành trên các lưu vực sông lớn

  Vấn đề 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ khi nào?

  D. Thiên niên kỉ IV-III trước Công nguyên.

  vấn đề 5: “A. Nông dân là tầng lớp thấp nhất của xã hội, họ chuyên làm việc nặng nhọc và phục vụ cho tầng lớp quý tộc”. Đó là lớp nào?

  C. Nô lệ.

  Câu 6. Thời điểm ra đời chữ viết của cư dân cổ đại phương Đông?

  Công nguyên IV trước Công nguyên.

  Câu 7. Các thể chế chính trị cơ bản của nhà nước phương đông cũ là:

  D. Chế độ chuyên chế cũ.

  Câu 8: Lịch của cư dân cổ đại phương Đông tính bao nhiêu ngày trong năm?

  D. 365 ngày được chia thành 12 tháng.

  Câu 9: Số 0, là một thành tựu vĩ đại được tạo ra bởi những cư dân của đất nước nào?

  B. Ấn Độ.

  vấn đề 10: Đâu không phải là kiến ​​trúc của cư dân cổ phương Đông?

  B. Thành phố Ba-by-lôn.

  Câu 11: Trong xã hội cổ đại phương Đông, là giai cấp đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất

  A. Nông dân công xã.

  Câu 12: Nhà nước cổ đại phương Đông có những đặc điểm sau:

  B. vua có quyền lực tối cao và tuyệt đối.

  Câu 13: Lịch cư dân phương Đông ra đời gắn liền với nhu cầu hoạt động nào?

  B sản xuất nông nghiệp và xử lý nước.

  Câu 14: Ở phương Đông, xã hội có giai cấp và nhà nước được tạo thành từ

  d. liên minh bộ lạc

  Câu 15: Trong toán học, người Ai Cập rất giỏi

  D. hình học

  Câu 16: Vật liệu bảo tồn chữ viết của người Ai Cập cổ đại

  B. giấy cói.

  Câu 17. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội cổ đại phương Đông là mâu thuẫn giữa

  A. Chủ sở hữu và người thuê.

  Câu 18. Tại sao nông nghiệp phát triển sớm nhất và hiệu quả nhất ở các vùng đất cổ Phương Đông?

  B. Nhờ có đồng bằng ven sông, phù sa màu mỡ, tơi xốp.

  Câu 19. Các quốc gia cổ đại Phương Đông xuất hiện trên các lưu vực sông lớn vì

  C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

  Câu 20. Bộ phận nào sau đây có số lượng nhiều nhất và có vai trò quan trọng nhất trong xã hội cổ đại phương Đông?

  D. Nông dân công xã.

 2. danthu

  0

  2022-06-20T20: 22: 42 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:22 tối
  Câu trả lời

  1. Xã hội cổ đại phương Đông gồm vua chúa, công nông, quý tộc và nô lệ.
  -> A
  2.Vì nền kinh tế các nước phương Đông thực chất là nền kinh tế nông nghiệp
  -> XÓA
  4. Các quốc gia cổ đại phương đông được hình thành từ cuối thiên niên kỉ IV – đầu thiên niên kỉ III TCN.
  -> C
  5. Giai cấp nô lệ
  -> C

Leave A Reply

Your email address will not be published.