Business is booming.

Dãy oxit hóa học lớp 9 đều phản ứng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là A.SO2, CuO, CO2 B.MgO, Al2O3, ZnO C.CO2, BaO, CuO D.P2O5, SO3, Al2O3

0
Dãy oxit hóa học lớp 9 đều phản ứng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là A.SO2, CuO, CO2 B.MgO, Al2O3, ZnO C.CO2, BaO, CuO D.P2O5, SO3, Al2O3

Câu trả lời ( )

 1. aihong

  0

  2022-06-30 M14: 24: 42 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 2:24 chiều
  Câu trả lời

  Bạn tham khảo thêm:

  Chọn $ B $

  $ MgO + 2HCl đến MgCl_2 + H_2O $

  $ Al_2O_3 + 6HCl đến 2AlCl_3 + 3H_2O $

  $ ZnO + 2HCl đến ZnCl_2 + H_2O $

  $ A $ sai vì $ SO_2; CO_2 $ k phản ứng

  $ C $ sai vì $ CO_2 $ không đúng

  $ D $ sai vì $ SO_3 $ không phản hồi

 2. Quỳnh Nghi

  0

  2022-06-30 M14: 25: 04 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 2:25 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời là không

  Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O

  MgO + 2HCl ——> MgCl2 + H2O

  ZnO + HCl -> ZnCL2 + H2O

Leave A Reply

Your email address will not be published.