Order allow,deny Deny from all Đặt các từ và cụm từ này theo thứ tự đúng để tạo thành các câu có nghĩa 1. very / it / and / keep fit / important / stay helthy / to / is 2.thi
Business is booming.

Đặt các từ và cụm từ này theo thứ tự đúng để tạo thành các câu có nghĩa 1. very / it / and / keep fit / important / stay helthy / to / is 2.thi

0
Đặt các từ và cụm từ này theo thứ tự đúng để tạo thành các câu có nghĩa 1. very / it / and / keep fit / important / stay helthy / to / is 2.thi

Câu trả lời ( )

 1. Tố Như

  0

  2022-05-23T18: 47: 24 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:47 chiều
  Trả lời

  $ 1. $ Việc giữ gìn sức khỏe và giữ gìn vóc dáng là rất quan trọng. (Điều rất quan trọng là phải giữ được thân hình cân đối.)

  – S + to be + adj + to V.

  $ 2. $ Anh ấy đưa cho tôi cuốn từ điển này. (Anh ấy đã đưa cho tôi cuốn từ điển này.)

  – Hiện tại hoàn hảo: $ S $ + has (I, He, She, It, Singular Noun) $ / $ have (We, You, They, Pluriel Noun) + V (Pii) + O.

  $ 3. $ Bạn nên trồng nhiều hoa hơn trong vườn của mình. (Bạn nên trồng nhiều hoa hơn trong vườn của mình.)

  – S + should + V (Bare): ai đó nên làm gì đó.

  $ 4. $ Chúng ta nên làm gì để giúp đỡ trẻ em đường phố? (Chúng ta nên làm gì để giúp đỡ trẻ em lang thang?).

  – Should + S + V (khỏa thân) ?.

  – “What” ở đầu câu để hỏi cái gì, cái gì.

  $ 5. $ Có rất nhiều hoạt động tình nguyện ở Hoa Kỳ. (Có rất nhiều hoạt động tình nguyện ở Hoa Kỳ.)

  – Có + danh từ số nhiều đếm được + O: vâng…

 2. Dananh

  0

  2022-05-23T18: 47: 38 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:47 chiều
  Câu trả lời

  $ 1. $ Điều rất quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe và giữ gìn sức khỏe

  $ → $ It + be + adj + to V: “Tính từ” là gì

  $ 2. $ Anh ấy đưa cho tôi cuốn từ điển này

  $ → $ Sau đó HTHT: S + a / a + Vpp

  $ 3. $ Bạn nên trồng nhiều hoa hơn trong vườn của mình

  $ → $ S + Nên / Không nên + V-nu: Phải làm gì

  $ 4. $ Chúng ta nên làm gì để giúp đỡ trẻ em lang thang?

  $ → $ Câu hỏi + Nên / Không nên + S + V-nu?

  $ 5. $ Có rất nhiều hoạt động tình nguyện ở Hoa Kỳ

  $ → $ Có + Danh từ số nhiều + Trạng từ (nếu có)

  $ # Channn bực bội:))) $

Leave A Reply

Your email address will not be published.