Business is booming.

Chuyển Thông tin Đồng hồ Hải Triều

0
Chuyển Thông tin Đồng hồ Hải Triều

Bạn ở Hà Nội muốn tặng quà cho bạn mình ở HCM, bạn ở Huế muốn tặng quà cho bạn mình ở Đà Nẵng, bạn muốn bên trong món quà của mình có một tấm thiệp ghi lời chúc của bạn đến những người thân yêu của mình! Rất đơn giản, chúng tôi có giải pháp cho bạn…

Chuyển Thông tin Đồng hồ Hải Triều

Bước 1: Chọn đồng hồ và quay số 19006777 gọi món

Bước thứ 2: Chuyển vào một trong các Tài khoản bên dưới

Bước 3: Gửi tin nhắn cho một người thân yêu để chuẩn bị một điều bất ngờ cho họ…

Phuong-Thuc-Chuyen-Tien

Vui lòng chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

– Ngừng sử dụng biểu mẫu này.

Luu-Y-Phuong-Thuc-Chan

Leave A Reply

Your email address will not be published.