Business is booming.

Chuyên đề Hóa học lớp 12 Oxi hóa 6 gam kim loại có hóa trị không đổi, thu được 8,4 gam sản phẩm. Kim loại này là

0
Chuyên đề Hóa học lớp 12 Oxi hóa 6 gam kim loại có hóa trị không đổi, thu được 8,4 gam sản phẩm. Kim loại này là

Câu trả lời ( )

 1. myngoc

  0

  2022-07-08T22: 43: 11 + 00: 00 07/08/2022 lúc 22:43
  Câu trả lời

  Bạn tham khảo thêm:

  $ 4A + nO_2 xrightarrow {t ^ {o}} 2A_2O_n $

  $ n_A = x (mol) $

  $ đến n_ {A_2O_n} = 0,5x (mol) $

  $ dfrac {Ax} {0,5.x. (2A + 16n)} = dfrac {6} {8,4} $

  $ to dfrac {A.} {0,5. (2A + 16n)} = dfrac {6} {8,4} $

  $ đến A = 20n (g / mol) $

  $ n = 2; A = 40 (Ca) $

 2. danthu

  0

  2022-07-08T22: 43: 52 + 00: 00 07/08/2022 lúc 22:43
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  CA $

  Giải thích các bước:

  $ m_ {cr tăng} = m_ {O_2} = 8,4-6 = 2,4 (g) \ to n_ {O_2} = 2,4: 32 = 0,075 (mol) \ 4M + nO_2 đến 2M_2O_n \ n_M = 0,075.4: n = 0,3n (mol) \ đến M = 6: 0,3n = 20n \ to n = 2 \ M = 40 $

  Vậy kim loại là Ca

Leave A Reply

Your email address will not be published.