Business is booming.

Chuyên đề hóa học lớp 11 Hòa tan 30 gam hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M, dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (dktc). Khối lượng CuO trong hỗn hợp

0
Chuyên đề hóa học lớp 11 Hòa tan 30 gam hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M, dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (dktc). Khối lượng CuO trong hỗn hợp

Câu trả lời ( )

 1. hauyen

  0

  2022-06-30T00: 56: 35 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 12:56 sáng
  Câu trả lời

  Bạn tham khảo thêm:

  $ n_ {NOT} = 0,3 (mol) $

  Bảo mật $ e: $

  $ 2n_ {Cu} = 3n_ {NO} $

  $ 2n_ {Cu} = 0,3,3 $
  $ n_ {Cu} = 0,45 (mol) $

  $ m_ {CuO} = 30-0.45,64 = 1,2 (g) $

Leave A Reply

Your email address will not be published.