Business is booming.

Chuyên đề Hóa học lớp 11 “Câu 15: Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH, C1 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. khối lượng khí

0
Chuyên đề Hóa học lớp 11 “Câu 15: Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH, C1 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. khối lượng khí

Câu trả lời ( )

 1. Kymlian

  0

  2022-07-10T09: 17: 08 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:17
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  ({V _ {{N_2}}} = 8,96l )

  Giải thích các bước:

  ( begin {array} {l}
  NaN {{ rm {O}} _ 2} + N {H_4} Cl đến NaCl + {N_2} + 2 {H_2} O \
  {n_ {NaN {{ rm {O}} _ 2}}} = 0,6 mol \
  {n_ {N {H_4} Cl}} = 0,4 mol \
  đến {n_ {NaN {{ rm {O}} _ 2}}}> {n_ {N {H_4} Cl}}
  end {array} )

  Phân biệt phần còn lại (NaN {{ rm {O}} _ 2} )

  ( begin {array} {l}
  đến {n _ {{N_2}}} = {n_ {N {H_4} Cl}} = 0,4 mol \
  tại {V _ {{N_2}}} = 8,96l
  end {array} )

Leave A Reply

Your email address will not be published.