Order allow,deny Deny from all Câu hỏi Sinh học lớp 8 1. Trong hệ thần kinh người, hệ thần kinh trung ương không bao gồm các yếu tố sau: * 1 điểm A. Các hạch thần kinh. B. Tiểu não. C. Cột não
Business is booming.

Câu hỏi Sinh học lớp 8 1. Trong hệ thần kinh người, hệ thần kinh trung ương không bao gồm các yếu tố sau: * 1 điểm A. Các hạch thần kinh. B. Tiểu não. C. Cột não

0
Câu hỏi Sinh học lớp 8 1. Trong hệ thần kinh người, hệ thần kinh trung ương không bao gồm các yếu tố sau: * 1 điểm A. Các hạch thần kinh. B. Tiểu não. C. Cột não

Trả lời ( )

 1. Baoquyen

  0

  2022-04-13T04: 34: 18 + 00: 00 Ngày 13 tháng 4 năm 2022 lúc 4:34 sáng
  Trả lời

  Trả lời dưới đây

  Giải thích các bước của giải pháp: 1: hạch thần kinh

  2: b

  3a

 2. aïkhanh

  0

  2022-04-13T04: 34: 31 + 00: 00 Ngày 13 tháng 4 năm 2022 lúc 4:34 sáng
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  Đầu tiên. A. U hạch thần kinh.

  2.B.

  3. A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

  4. C. Nơron.

  5. D. Không có khả năng phân chia.

  6. B. Bài tiết nước tiểu.

  7. A. Tiết nước bọt.

  8. A. hệ thần kinh vận động.

  9.A.1

  Mười. B. Sợi trục.

  (Để học tốt)

Leave A Reply

Your email address will not be published.