Business is booming.

Cách sử dụng Cắt / Sao chép / Dán / Hoàn tác Cử chỉ trên iOS 13 mới trên iPhone và iPad

0
Cách sử dụng Cắt / Sao chép / Dán / Hoàn tác Cử chỉ trên iOS 13 mới trên iPhone và iPad
iOS 13 và iPadOS 13 với cử chỉ ba ngón tay mới để thao tác văn bản dễ dàng hơn. Hướng dẫn sử dụng các cử chỉ mới để cắt, sao chép, dán, hoàn tác và làm lại trên iPhone / iPad.

Các cử chỉ mới để cắt / sao chép / dán / hoàn tác trên iPhone và iPad


Lắc để hoàn tác đã là một điểm nhức nhối đối với nhiều người dùng iOS (đặc biệt khó chịu trên iPad) và iOS 13 cung cấp một sự thay thế tuyệt vời cho cử chỉ ba ngón tay mới.
Ngoài các tùy chọn hoàn tác và làm lại, các cử chỉ mới hỗ trợ cắt, sao chép và dán.
Các cử chỉ được thêm vào iOS 13 hoạt động tuyệt vời với một tùy chọn mới để nhấn đúp và chọn văn bản trong iOS 13 và iPadOS 13.

Cách sử dụng các cử chỉ mới để cắt, sao chép, dán, hoàn tác và làm lại trên iPhone và iPad

Sao chép: Chụm ba ngón tay.

Cắt: Chụm ba ngón tay.
bột: Chụm ba ngón tay lại với nhau (mở rộng).
Hủy bỏ: Vuốt sang trái bằng ba ngón tay (hoặc chạm hai ngón tay).

Làm lại: Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

Menu phím tắt: Chạm vào một ngón tay.

Khi sử dụng thành công bất kỳ cử chỉ ba ngón tay nào trong iOS 13, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận ở đầu màn hình.

Leave A Reply

Your email address will not be published.