Business is booming.

Cách nhanh nhất để đồng bộ hóa iPhone và iPad với Mac trong macOS Catalina

0
Cách nhanh nhất để đồng bộ hóa iPhone và iPad với Mac trong macOS Catalina
Cách đồng bộ iPhone, iPad với Mac trong macOS Catalina hướng dẫn cách sử dụng nhà nghiên cứu thay thế itunes đồng bộ nhạc, phim, chương trình truyền hình, podcast, sách nói … iPhone và iPad với máy Mac chạy macOS Catalina.

Cách đồng bộ hóa iPhone và iPad với Mac trong macOS Catalina

Với macOS CatalinaApple đã thay thế ứng dụng iTunes bằng ba ứng dụng mới, Âm nhạc, Apple Podcast và Apple TV.
Nếu bạn nghĩ rằng không có iTunes, làm thế nào để đồng bộ hóa iPhone và iPad với Mac? Có một thủ thuật đơn giản và hữu ích để đồng bộ hóa iPhone hoặc iPad của bạn với macOS Catalina sử dụng Finder.

Thủ công Người tìm kiếm đồng bộ hóa iPhone hoặc iPad của bạn trên macOS Catalina

Đầu tiên, nhấp vào ứng dụng Finder trên Mac Dock. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.


Khi thực hiện, bạn sẽ thấy giao diện quen thuộc được chuyển sang từ macOS Mojave. Từ đây, bạn có thể khôi phục iPhone hoặc iPad của mình, quản lý các bản sao lưu và đồng bộ hóa nội dung giữa máy tính và thiết bị di động của mình. Từ màn hình này, bạn cũng có thể quản lý việc truyền tệp giữa các thiết bị.

Cách đồng bộ nhạc với iPhone hoặc iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.
3. Ở bên phải, nhấp vào tab Âm nhạc .

4. Chọn hộp Đồng bộ nhạc với thiết bị của bạn để bật đồng bộ hóa nhạc.

5. Trong Để đồng bộ hóabạn có thể chọn Toàn bộ thư viện nhạc hoặc Danh sách phát, nghệ sĩ, album và thể loại đã chọn.
6. Trong Sự lựa chọnbạn có thể chọn bao gồm video, ghi âm giọng nói và tự động điền vào chỗ trống bằng các bài hát.

7. Chọn danh sách phát, nghệ sĩ, album và thể loại phù hợp.
8. Nhấp vào Nộp đơn.

9. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các tệp nhạc giữa máy Mac và thiết bị di động của bạn.

Hướng dẫn cách đồng bộ phim giữa iPhone hoặc iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.
3. Ở bên phải, nhấp vào tab Phim.


4. Hộp kiểm Đồng bộ hóa phim trên thiết bị của bạn để bật đồng bộ hóa phim.
5. Trong Để đồng bộ hóabấm vào hộp Tự động bao gồm.
6. Sử dụng menu thả xuống để chọn tất cả nội dung hoặc thực hiện một lựa chọn khác từ những nội dung được liệt kê.


7. Nhấp vào Nộp đơn.
8. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ phim giữa máy Mac và thiết bị di động của bạn.

Cách đồng bộ hóa chương trình truyền hình với iPhone hoặc iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.

3. Ở bên phải, nhấp vào tab Lịch truyền hình.

4. Chọn hộp Sync TV Show trên thiết bị của bạn để bật đồng bộ hóa chương trình TV.
5. Hộp kiểm Tự động bao gồm.
6. Từ menu thả xuống, chọn tất cả các chương trình chưa xem hoặc thực hiện một lựa chọn khác từ các chương trình được liệt kê.

7. Trong menu thả xuống tiếp theo, chọn Tất cả chương trình hoặc Chương trình đã chọn.

8. Nếu chương trình đã chọn được chọn, hãy chọn hộp bên cạnh chương trình bạn muốn đồng bộ hóa.
9. Nhấp vào Nộp đơn.

10. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các chương trình truyền hình giữa máy Mac và thiết bị di động của bạn.

Hướng dẫn cách đồng bộ podcast với iPhone hoặc iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.

3. Ở phía bên phải, nhấp vào tab Podcast.

4. Hộp kiểm Đồng bộ hóa podcast trên thiết bị của bạn để bật đồng bộ hóa podcast.
5. Chọn Sao chép tự động.
6. Từ menu thả xuống, hãy chọn tất cả các tệp chưa đọc hoặc thực hiện một lựa chọn khác từ những tệp được liệt kê.
7. Trong menu thả xuống tiếp theo, chọn tất cả các podcast hoặc chương trình đã chọn.

8. Nếu podcast đã được chọn, hãy chọn hộp bên cạnh podcast bạn muốn đồng bộ hóa.
9. Nhấp vào Áp dụng.
10. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ podcast giữa máy Mac và thiết bị di động của bạn.

Cách đồng bộ hóa sách nói với iPhone hoặc iPad của bạn trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình trong Thiết bị.

3. Ở bên phải, nhấp vào tab Sách nói.

4. Chọn Đồng bộ hóa sách nói trên thiết bị của bạn để bật đồng bộ hóa sách nói.
5. Chọn để đồng bộ hóa tất cả các sách nói hoặc sách nói đã chọn.
6. Chọn sách nói của bạn để đồng bộ hóa.
7. Nhấp vào Nộp đơn.

8. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ sách nói giữa máy Mac và thiết bị di động iOS của bạn.

Cách đồng bộ hóa sách với iPhone hoặc iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.
3. Ở bên phải, nhấp vào tab Sách.

4. Chọn Để đồng bộ hóa sách trên thiết bị của bạn để bật đồng bộ hóa sách.
5. Chọn để đồng bộ hóa tất cả các sách hoặc sách đã chọn.
6. Chọn sách của bạn để đồng bộ hóa, nếu có.

7. Nhấp vào Nộp đơn.
8. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ sách nói giữa máy Mac và thiết bị di động của bạn.

Cách đồng bộ hóa ảnh với iPhone hoặc iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình trong Thiết bị.

3. Ở bên phải, nhấp vào tab Ảnh.


Cách đồng bộ hóa tập tin với iPhone, iPad trên macOS Catalina

1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.
3. Ở phía bên phải, nhấp vào tab Tệp.

4. Nhấp vào tệp bạn muốn đồng bộ hóa bằng menu thả xuống của mỗi ứng dụng.
5. Chọn Áp dụng.

6. Nhấp vào Để đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các tệp giữa máy Mac và thiết bị di động của bạn.

Cách sao lưu iPhone, iPad trên macOS Catalina

Bạn có thể sao lưu thủ công iPhone hoặc iPad của mình vào máy Mac bằng cách làm như sau:
1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.
3. Ở bên phải, nhấp vào tab Chung.

4. Nhấp vào Sao lưu ngay bên cạnh Sao lưu và khôi phục.

5. Bây giờ hãy đợi máy Mac của bạn sao lưu thiết bị di động.

Cách khôi phục iPhone, iPad trên macOS Catalina

Bạn có thể khôi phục thủ công iPhone hoặc iPad trên máy Mac của mình bằng cách làm theo các bước sau:
1. Nhấp vào ứng dụng Finder trong Mac Dock.
2. Chọn thiết bị của bạn ở bên trái màn hình bên dưới Thiết bị.
3. Ở bên phải, nhấp vào tab Chung.

4. Nhấp vào Khôi phục sao lưu bên cạnh Sao lưu và khôi phục.5. Bây giờ hãy đợi máy Mac của bạn khôi phục thiết bị di động.

Ghé thăm imore.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.