Business is booming.

Các bạn làm nhanh cho tiếng anh lớp 8 nhé, cảm ơn :))

0
Các bạn làm nhanh cho tiếng anh lớp 8 nhé, cảm ơn :))

Câu trả lời ( )

 1. haiyen

  0

  2022-05-25T09: 07: 48 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:07 sáng
  Câu trả lời

  IX. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu:

  1.b. nhưng

  Giải thích: không chỉ -> mà còn

  2 un. Tuy nhiên

  Giải thích: tuy nhiên (tuy nhiên), nếu không (khác), do đó (do đó), hơn nữa (hơn nữa)

  3. c. trong khi

  Giải thích: while (trong khi), bởi vì (bởi vì), thậm chí nếu (tuy nhiên), nếu (nếu)

  4. d. và và)

  Giải thích: hoặc (hoặc), nhưng (nhưng), tuy nhiên (= nhưng)

  5. d. Mặc dù

  Giải thích: do đó (do đó), bởi vì (bởi vì), khi nào (khi nào), mặc dù (mặc dù)

  6. a. Vâng vâng

  Giải thích: mặc dù (mặc dù), bởi vì (bởi vì), như (bởi vì)

  7. d. Tuy nhiên, mặc dù)

  Giải thích: when (khi nào), more (hơn), else (nếu không)

 2. haianh

  0

  2022-05-25T09: 08: 02 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:08 sáng
  Câu trả lời

  Giá bán:
  Câu 1: XÓA

  = nhưng
  Câu 2: A

  = tuy nhiên

  Câu 3:

  = trong khi

  Câu hỏi 4: DỄ DÀNG

  = và
  Câu 5: BỎ

  = bởi vì

  Câu hỏi 6: Một

  = nếu

  Câu hỏi 7: DỄ DÀNG

  = tuy nhiên

  Cho mình xin câu trl hay nhất nhé ^^

Leave A Reply

Your email address will not be published.